Je možné v dnešní době získat stavební povolení s čistě elektrickým vytápěním?

20.05.2014 11:51

Využití tepelných čerpadel typu vzduch/vzduch pro splnění požadavků PENB při výstavbě nových rodinných domů.

Novostavba rodinného domu využívající elektrické vytápění dnes prakticky nemá šanci splnit požadavek na měrnou neobnovitelnou primární energii a získat tak stavební povolení. Důvodem je vysoký faktor neobnovitelné primární energie elektřiny (3,0) vzhledem k referenční hodnotě – zemní plyn (1,1).

Tento problém lze poměrně jednoduše a levně vyřešit pomocí malých tepelných čerpadel vzduch/vzduch. Společnost Tepelná čerpadla IVT s.r.o. ve spolupráci s firmou EnergySim s.r.o. připravila studii využití tohoto typu tepelných čerpadel v rodinných domech s elektrickým vytápěním. Studie je zaměřena na splnění požadavku na měrnou neobnovitelnou primární energii, která vychází z vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, resp. z Průkazu energetické náročnosti budovy.

Z výsledků provedené studie vyplývá, že instalace malého tepelného čerpadla vzduch/vzduch zásadně ovlivní splnění požadavku na neobnovitelnou primární energii. Všechny objekty s tímto navrženým tepelným čerpadlem vycházejí minimálně v kategorii C nebo vyšší, což je vyhovující stav. Pouze v případech velkých rodinných domů s vyšší tepelnou ztrátou, kde výkon tepelného čerpadla vůči součtu všech instalovaných zdrojů činí méně než 30 %, je potřebné použít minimálně dvě tepelná čerpadla vzduch/vzduch, aby byly splněny požadavky vyhlášky.

IVT pro tyto případy nabízí jednoduché řešení v podobě kombinace běžného elektrického vytápění (přímotopy, sálavé panely, nebo elektrokotel) a tepelného čerpadla IVT NORDIC INVERTER typu vzduch/vzduch. Průměrný roční topný faktor tohoto čerpadla dosahuje hodnoty 3,07. Tato hodnota vychází z měření v reálných podmínkách.

Kromě výrazné úspory nákladů na vytápění, přináší instalace tepelného čerpadla vzduch/vzduch investorovi i výhodnou sazbu D56d s dobou nízkého tarifu 22 hodin denně, kterou lze využít pro všechny domácí spotřebiče, nejen tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo IVT NORDIC INVERTER je možné zároveň použít jako klimatizaci v letním období a díky zabudovanému ION Plasmaclusterovému filtru i pro čistění vzduchu od pachů a škodlivin.

 Kompletní studii si můžete prohlédnout zde.